Lastevanemate koosolek

12. okt. 2017

Neljapäeval, 12. oktoobril

Klasside koosolekud ja individuaalvestlused (oma lapse klassiruumis):

1. klass – kell 16.45-17.15 soovijatel on võimalus vestelda klassijuhatajaga individuaalselt
kell 17.15 klassi lastevanemate koosolek
2. klass – novembris toimub klassi lastevanemate koosolek
3. klass – kell 17.30 soovijatel on võimalus vestelda klassijuhatajaga individuaalselt
4. klass – kell 17.00 soovijatel on võimalus vestelda klassijuhatajaga individuaalselt
5. klass – kell 17.00 klassi lastevanemate koosolek
6. klass – kell 17.15 soovijatel on võimalus vestelda klassijuhatajaga individuaalselt

Kell 18.00 toimub kooli saalis lastevanemate üldkoosolek.
Päevakord:
1. Koolitus “Kuidas õpetada lastele emotsioonide juhtimist” (lektor Ruta Püvi)
2. Sotsiaalpedagoogilisest tööst koolis (Maret Metsmaa)
3. Kehalisest kasvatusest (Urve Vakker)
4. Info (Liia Raun)

Koolituse “Kuidas õpetada lastele emotsioonide juhtimist” tutvustus
Mis on emotsioon ja kuidas ta tekib
Missugused on lapse emotsionaalsed vajadused ja kuidas neid rahuldada
Sisemine kompass ehk miks on vaja kõiki emotsioone kogeda mitte neid eitada või alla suruda
Mis on emotsioonide skaala ja kuidas see töötab
Emotsionaalse “kirjaoskamatuse” põhjused ja tagajärjed
Toimetulek häbi, kahetsuse, süütunde ja kurbusega
Trauma, hirm ja emotsionaalne ümberõppimine
Agressiivsus – sotsiaalsete oskuste puudumine
Ausus ja autentsus
Kuidas väljendada emotsioone ausalt kuid teisi kahjustamata
Mis on enesearmastus ja kuidas seda õpetada
Enesekontroll ja uued emotsionaalsed harjumused
Kuidas aidata lapsel mõista ja lahendada sisemisi konflikte
Kaastunne, mõistmine ja teine vaatenurk
Kuidas süüdlaste otsimise asemel leida suhtlemisprobleemidele lahendusi

© 2015 Lümanda Põhikool

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com