Õpilaste vastuvõtt 1. klassi

26. aug. 2017

Hiljemalt 26. augustiks tuleb õpetajate tuppa sekretäri kätte tuua järgmised dokumendid:
1) lapsevanema kirjalik avaldus kooli blanketil;
2) sünnitunnistuse koopia;
3) koolivalmiduskaarti koopia (saab lasteaiast);
4) tervisekaart (saab perearsti käest);
5) üks foto õpilaspiletile.

© 2015 Lümanda Põhikool

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com