Toitlustamine

Söökla kontakt tel: 4576440

Kui õpilasel on erivajadused toidu suhtes, siis võtta ühendust klassijuhatajaga

Söögivahetund:  peale 4. tundi, kell 11.45-12.00