Riiklik järelevalve

Riiklikku järelevalvet teostab

 

Välishindamisosakonna ekspert Pärje Ülavere
Haridus- ja Teadusministeerium
Lääne piirkond (Tõnismägi 11, Tallinn)
e-post: Parje.Ylavere@hm.ee
Tel 5346 4448; 735 0167

 

Välishindamisosakonna ekspert Agnes Pihlak
Hariduslike erivajadustega õpilaste õppe korraldus

Tõnismägi 11, Tallinn
e-post: Agnes.Pihlak@hm.ee
Tel 511 0129; 735 0156

 

 

© 2015 Lümanda Põhikool

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com