Hoolekogu

Saaremaa Vallavalitsuse korraldus 04.10.2022 nr 2-3/1520
“Lümanda Põhikooli hoolekogu arvulise suuruse ja koosseisu kinnitamine”

Kelly Erin-Uussaar – kooli pidaja esindaja
Lilian Maastik
– esimees, lapsevanemate esindaja
(lilian.maastik@gmail.com, tel 5216322)
Sirli Selberg – aseesimees, lapsevanemate esindaja
Janne Raun – protokollija, lapsevanemate esindaja
Kätlin Kallas – lapsevanemate esindaja
Taavi Põld – lapsevanemate esindaja
Jaanika Tiitson – lapsevanemate esindaja
Maret Metsmaa – õppenõukogu esindaja
Paavo Kuuseok – toetavate organisatsioonide esindaja
Tiia Naagel – vilistlaste esindaja
Liisa Leana Kanarbik – õpilasesinduse esindaja