Hoolekogu

Tamur Maddisson – kooli toetavate organisatsioonide esindaja, hoolekogu esimees;
Maiu Raun – kooli pidaja esindaja;
Terje Kaskmäe – õppenõukogu esindaja;
Mart Maastik – lastevanemate esindaja, hoolekogu aseesimees;
Triin Reitalu – lastevanemate esindaja, hoolekogu protokollija;
Merle Sillavee – lastevanemate esindaja;
Egle Tamm – vilistlaste esindaja;
Kristi Tuuling – õpilasesinduse esindaja.