Hoolekogu

Kaire Kiil – kooli pidaja esindaja (Vallavalitsuse korraldus 26.09.2023 nr 2-3/1125)
Kätlin Kallas – esimees (katlin.kallas@gmail.com, tel 5528180)
Sirli Selberg – aseesimees (sirliselberg@gmail.com, tel 53071664)
Janne Raun – protokollija, lapsevanemate esindaja
Taavi Põld – lapsevanemate esindaja
Jaanika Tiitson – lapsevanemate esindaja
Maria Rääk – lapsevanemate esindaja
Maret Metsmaa – õppenõukogu esindaja
Paavo Kuuseok – toetavate organisatsioonide esindaja
Tiia Naagel – vilistlaste esindaja
Sander Kallas – õpilasesinduse esindaja