Hoolekogu

Saaremaa Vallavalitsuse korraldus 15.10.2019 nr 2-3/1792 
“Lümanda Põhikooli hoolekogu arvulise suuruse ja koosseisu kinnitamine”

Armin Pokk – hoolekogu esimees, toetavate organisatsioonide esindaja (armin.pokk@gmail.com)
Lilian Maastik – hoolekogu aseesimees, lastevanemate esindaja
Maiu Raun – kooli pidaja esindaja 
Reet Laht
– õppenõukogu esindaja
Heleri Jõgi – protokollija, lastevanemate esindaja
Jaanika Tiitson – lastevanemate esindaja
Maria Rääk – lastevanemate esindaja
Triin Reitalu – lastevanemate esindaja
Merle Sillavee – lastevanemate esindaja
Maris Sepp – vilistlaste esindaja
Kristi Tuuling – õpilasesinduse esindaja