Huvitöö

Huvitöö üldeesmärgid:

 1. Õppetöö toetamine ja koolielu elavdamine
 2. Laste vaba aja organiseeritud sisustamine ja ürituste korraldamine
 3. Isetegevuse ja omaalgatuse toetamine
 4. Kooli esindamine maakondlikel ja vabariiklikel konkurssidel

Huvijuhi ülesanded:

 1. Ürituste korraldamine koolis
 2. Suhtlemine maakonna haridusosakonna ja teiste koolidega
 3. Kooli esindamine koos õpilastega maakondlikel ja vabariiklikel üritustel
 4. Huvitööalase info levitamine õpilaste seas;
 5. Koostöö organiseerimine valla teiste asutustega näit. lasteaia ja kultuurimajaga
 6. Huvitöö stendi uuendamine
 7. ÕE tegevuse koordineerimine