VISIOON

Uuendusmeelne ja omanäoline kool, kus väärtustatakse
traditsioone, keskkonnahoidu ja koostööd kogukonnaga.

MISSIOON

Meie kool innustab olema uudishimulik, teadlik ja hooliv, et aktiivselt ja
vastutustundlikult luua paremat maailma.

LOODUSKALLAK

Asume kauni loodusega piirkonnas. Uurime loodust süvendatult lähiümbruses ja kaugemal.