Tähelepanu !!!

Saaremaa Vallavalitsuse otsuse kohaselt on Lümanda Põhikool suletud ning õpilased on distantsõppel.

Palume jälgida infot kooli kodulehel, facebookis ja eKoolis!

Nõuanded Saaremaa Laste ja Perede Tugikeskuse eripedagoogidelt lapsevanematele koduõppe korraldamiseks.

Keerulised suhted või seadmed?

  • Sotsiaalpedagoog Maret Metsmaa
    mob: 57824149; epost: maret.metsmaa@lymanda.edu.ee
  • Eripedagoog Anneli Saarela
    mob: 5340 9496; epost: anneli.saarela@lymanda.edu.ee
  • Haridustehnoloog Janno Tuulik
    mob: 53000878; epost: jannotuulik@lymanda.edu.ee