KIKi projektid

Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) keskkonnateadlikkuse programmi eesmärk on kujundada arusaama, et inimene on osa loodusest, meie majandustegevuse ja kultuuri jätkusuutlikkus sõltub loodusest ning looduse hüvesid kasutades peame arvestama piiridega, mida ületades ohustame kogu elu Maal.. Toetatakse põhikooli 1.-9. klassi osalemist aktiivõppeprogrammides. Lisainfo programmi kohta: https://kik.ee/et/toetatavad-tegevused/pohikooli-oppekaigud