Õppereis Viru rabasse

Õppereis Viru rabasse

20. septembril käisid meie kooli 5.-9. klasside õpilased Lahemaa rahvuspargis tutvumas Viru rabaga. Meid juhendasid Kerli Kõue ja Enri Usina, kes tutvustasid soode tüüpe ja kujunemist, rabataimi ja -loomi. Nägime oma silmaga, kuidas inimene võib kahjustada raba taimestikku põuaperioodil või muuta keskkonda kaevandades turvast. Saime praktilise kogemuse, kuidas mõõta rabavee läbipaistvust või temperatuuri. Õppeprogrammides osalemist toetas Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK).

Õpetaja Sirje Lulla