Õpilasesindus

Õpilasesindus 2020/2021. õa

1. Ingrid Kuivjõgi (5. klass)
2. Mia Maastik (5. klass)
3. Elis Ignatovitš (6. klass)
4. Teele Tarkmees (6. klass)
5. Kärt Tiitson (7. klass)
6. Vanessa Vihman (7. klass)
7. Erik Ignatovitš (8. klass)
8. Kusti Väli (8. klass)
9. Kaili Lilles (9. klass)
10. Kristi Tiitson (9. klass)