Õpilasesindus

Õpilasesindus 2023/2024. õa

5. kl Miina-Eliise Koppel, Joosep Kaal
6. kl Johanna Väli, Maarian Vammus
7. kl Eliisa Kuivjõgi, Arthur Raun (aseesimees)
8. kl Tõnis Reitalu (protokollija)
9. kl Tuuli Tarkmees, Sander Kallas (esimees, ÕE esindaja kooli hoolekogus)

ÕE regulaarne koosolek toimub iga kuu esimesel reedel kell 13 õpilasesinduse ruumis.

ÕE tegevust toetab huvijuht Liise Kukk (liise.kukk@lymanda.edu.ee).