Õpilasesindus

Õpilasesindus 2018/2019. õa

1. Kristi Tuuling – esimees, ÕE esindaja hoolekogus, 8. klass
2. Sanna-Reesi Hoogand – aseesimees, 9. klass
3. Kaarel Gustav Käbin 9. klass
4. Liisu Lilles 8. klass
5. Mark Lonks 8. klass
6. Kristi Tiitson 7. klass
7. Maria Õunap 7. klass
8. Karl Markus Kallas 6. klass
9. Kusti Väli 6. klass
10. Friida Põld 5. klass
11. Kärt Tiitson 5. klass