Õpilasesindus

Õpilasesindus 2020/2021. õa

1. Kärt Tiitson (7. klass) – esimees
2. Kristi Tiitson (9. klass) – aseesimees
3. Vanessa Vihman (7. klass) – sekretär
4. Ingrid Kuivjõgi (5. klass)
5. Mia Maastik (5. klass)
6. Elis Ignatovitš (6. klass)
7. Teele Tarkmees (6. klass)
8. Erik Ignatovitš (8. klass)
9. Kusti Väli (8. klass)
10. Kaili Lilles (9. klass)