Õpilasesindus

Õpilasesindus 2022/2023. õa

5. kl Karmen Lilles, Johanna Väli
6. kl Eliisa Kuivjõgi, Arthur Raun
7. kl Markus Asuja, Mia Maastik
8. kl Teele Tarkmees, Tuulika Väli
9. kl Liisa Leana Kanarbik, Hendri Lindau