Õpilasesindus

Õpilasesindus 2021/2022. õa

1. Markus Vaha (9. kl) – esimees
2. Loore Leida Gerndorf (9. kl)
3. Friida Põld (8. kl) – aseesimees
4. Kärt Tiitson (8. kl)
5. Vanessa Vihman (8. kl)
6. Teele Tarkmees (7. kl) – protokollija
7. Elis Ignatovitš (7. kl)
8. Maarja-Rebeca Luhtaru (6. kl)
9. Tõnis Reitalu (6. kl)
10. Eliisa Kuivjõgi (5. kl)
11. Arthur Raun (5. kl)