Roheline kool

 • September 2023 – liitusime Rohelise kooli programmiga.

 

 • Oktoober 2023 – moodustasime keskkonnatöörühma:

  • Miina-Eliise Koppel (5. kl)
  • Reiko Ratas (5. kl)
  • Maarian Vammus (6. kl)
  • Joonas Saarela (7. kl)
  • Mihkel Martjak (8. kl)
  • Maarja-Rebeca Luhtaru (8. kl)
  • Alli Roost (halduse valdkonna esindaja)
  • Triin Reitalu (lapsevanem)
  • Sirje Lulla (õpetaja)
  • Liise Kukk (huvijuht)
  • 1.-4. klassi õpilased osalevad Rohelise kooli töös läbi loodusringi tegevuse.

 

 • November 2023 – töörühm viib  läbi  keskkonnaülevaatuse, kus hinnatakse 12 Rohelise kooli valdkonna olukorda igapäevaelu korraldamises, majandamises ja õppetöös ning saadakse seeläbi hetkeolukorra kaardistus. Keskkonnaülevaatuse tulemused on aluseks tegevuskava koostamisel.

12 Rohelise kooli valdkonda – meri ja rannik, vesi, prügi, tervis ja heaolu, globaalne kodakondsus, elurikkus ja loodus, transport, energia, toit, jäätmed, kliimamuutused, õueala

 

——————————-

Rohelise kooli programm on ülemaailmne ja selles osaleb ligi 60 000 õppeasutust rohkem kui 72 maalt. Täpsemalt saab uurida FEE Eco-Schools Global kodulehelt. Programmi tegevusi koordineerib Eestis Tartu loodusmaja, liitunud õppeasutuste ja programmi kohta saab täpsemalt lugeda siit. Programm toob keskkonnahoidliku mõtteviisi õppeasutuse tegemistesse süsteemselt ja terviklikult, aidates lastel ja noortel kujuneda jätkusuutlikult mõtlevateks keskkonnateadlikeks inimesteks.