Tihe Erasmuse aasta võeti kokku minilaagris

12.-13. juunil tegid Erasmus+ projektiga õpirännetel käinud õpilased ja õpetajad väljasõidu Kallaste külla, et teha kogu õppeaasta väldanud tegevustest kokkuvõtteid ning suunata pilk tulevikku.

Kohal olid õpilasesinduse ja Rohelise Kooli töörühma liikmed ning õpetajad Janno Tuulik ja Sirje Lulla ning huvijuht Liise Kukk. Koos analüüsiti meie õpirännete plusse ja miinuseid ning tehti ettepanekuid tulevaste rännete osas. Samuti arutasime, mis olid head ja vead meid külastanud Erasmuse gruppide siinviibimisel. Ühiselt leiti, et kindlasti peaks õpirännetega jätkama ja ka ise võõrustaja rollis olema. Niimoodi suureneb silmaring, avardub maailmapilt ning saadakse uusi teadmisi, mida muidu ei saaks.

Rohelise kooli programmi üks alateemasid on globaalne kodakondsus, mille alla käib muu hulgas ka ÜRO laste õiguste konventsioon. Sügisel, kui viisime koolipere seas läbi keskkonnaauditi küsitlust, siis kursisolek nende õigustega oli üsna kesine. Selleks, et meie ÕE ja RK õpilased saaksid oma koolikaaslasi harida, viisime läbi laste õiguste teemalise harjutuse, mis on pärit rahvusvahelise projekti “Youth work in school” kogumikust “Handbook for school youth workers”, mille testija meie kool on. Samast kogumikust oli pärit ka vaimse tervise harjutus, mida üheskoos tegime.

Lisaks panime grupitööna paika õpilasesinduse reeglid ja kooli keskkonnapõhimõtted. Sügisel saame need uuesti üle vaadata ja täiendusi teha. Sügise peale mõeldes oli õpilaste jaoks ette valmistatud ka küsimustik, mida täites said nad tõsiselt mõelda oma rolli ja panuse peale vastavalt õpilasesinduse ja/või Rohelise kooli töörühma töös (meil on kaks õpilast, kes on mõlemas). Kuigi arenguruumi on, siis üldiselt nähti ennast üsna positiivsest küljest. Eks sügisel selgub, kuidas klassid oma ÕE esindajatega rahul on ning kas jätkatakse samas koosseisus või tuleb muudatusi. Rohelise kooli töörühma puhul ei ole otsustajaks klassikaaslased, vaid õpilased ise.

Mis laager see oleks, kui töö kõrval lõbu ei pakuta 🙂 Maris Kaljuste juhendamisel said õpilased panna proovile oma loovuse spreitehnikas tekstiilide kujundamise töötoas ning muudes vahvates tegevustes.

Projekt “Toimekad õpilased rohelises koolis” (2023-1-EE01-KA122-SCH-000143896)

Scroll to Top