Riiklik järelevalve

Riiklikku järelevalvet teostab

Haridus- ja Teadusministeerium
Munga 18, Tartu 50088
e-post: hm@hm.ee
Tel 735 0222