Sümboolika – lipp ja logo

Lipu kirjeldus

Lipu põhivärv on meresinine. Sinine on Eesti Vabariigi ja kunagise Lümanda valla lipu värv.

Meresinisel põhjal on kuldsed ornamendid: avatud raamat ja gloobus. Kuldne värv väärtustab koolihariduse sümbolit – raamatut. Kuldne gloobus Saaremaa kujutisega selle keskel märgib ära maailma kõige tähtsama maa, Saaremaa. Gloobus sümboliseerib kooli erilist geograafilist asendit Eestimaa läänepoolseima koolina. Gloobus tähtsustab maailma avatust ja kuulsa maadeavastaja F. G. Bellingshauseni siinset päritolu. Lipu esiküljel asetsev aastaarv 1896 on kooli asutamise aasta. Lipu teine külg on valge – puhtuse ja pühaduse värv. Valgel põhjal on kuldses kirjas LÜMANDA KOOL.

Autorlus

Lipu kujundus põhineb 80. aastatel koolis kasutusel olnud sümboolikal. Kooli lipu lõplik variant on olnud õpilaste ja õpetajate koostöö tulemus. Kooli lipp on kinnitatud Lümanda valla volikogus 23.02.2001, õnnistatud Lümanda kultuurimajas 23.02.2001. a. Kooli lipp on kasutuses ka laualipuna. Laualipp on ühe poolega, kus kooli nimi on paigutatud ümbritsema gloobuse kontuure.

Logo

Kooli logo võeti kasutusele 1980. aastatel. Logo ornamendid on avatud raamat ja gloobus. Raamatu all asub kooli nimi – Lümanda kool. Värvitrükis on logo kuldne.

Scroll to Top