Pikapäevarühm

  • Pikapäevarühma (PPR) eesmärgiks on võimaldada õpilastel sisukalt, vaheldusrikkalt ja turvaliselt puhata koolipäevast, tegutseda koos kaaslastega, palju liikuda (ka õues), omandada sotsiaalseid oskusi ja käitumisharjumusi. Võimalus on lahendada koduülesandeid ja saada vajadusel õpiabi.
  • Pikapäevarühmas osalevad soovitatavalt 1. – 5. klassi õpilased, kes kasutavad koolis käimiseks liinitransporti.
  • PPR õpilane kantakse nimekirja ja kustutatakse sealt vanema avalduse alusel.
  • Pikapäevarühm alustab tööd kell 12.05 ja kestab kuni 16.45-ni.
  • Kell 14.40 on õpilastel võimalus saada lisaeinet.