Kooliõde

TIIU TULK

Kontakt: tel 53492037
Vastuvõtt kolmapäeviti kell 9.00-13.00 keskuse hoones II korrusel.

Tegevus
1. Õpilaste ennetava tervisekontrolli teostamine.
2. Vaktsineerimine, vanemate teavitamine.
3. Vältimatu, vajaliku abi andmine.
4. Esmaabi õpetamine koostöös kooliga.
5. Vajadusel terviseõpetus.
6. Vajadusel õpilase tervisest lähtuvalt individuaalne nõustamine.