Kooliõde

HELIS SOOME

Tel 5010276
e-post: helis@svensoome.com
Vastuvõtt Lümanda Majas I korrusel.

Tegevus
1. Õpilaste ennetava tervisekontrolli teostamine.
2. Vaktsineerimine, vanemate teavitamine.
3. Vältimatu, vajaliku abi andmine.
4. Esmaabi õpetamine koostöös kooliga.
5. Vajadusel terviseõpetus.
6. Vajadusel õpilase tervisest lähtuvalt individuaalne nõustamine.