Ajalugu

Home - Ajalugu

Lümanda kooli eelkäijaks tuleb pidada Viidu külas Kuusiku talus 1896-1897. a. töötanud Saaremaa esimest ministeeriumikooli, mille juhatajaks oli Mihhail Jefimov.

1897 – Lümandas valmis uus suur koolihoone, mis tolleaegse kombe kohaselt sisse õnnistati 07. jaanuaril 1898. a. Koolimaja ehitamise initsiaatoriks oli Lümanda vallavanem Jüri Ratas, kellele maja ehitamine palju ebameeldivusi ja vaenlasi kaasa tõi.

1918 – kehtestati 4-klassiline koolikohustus (5. ja 6. kl olid vabatahtlikud)

1922 – koolis 6 klassi u. 200 õpilasega, õpetas 6 õpetajat. Kooli juures töötas internaat, mida kasutas 60-70 õpilast. Kooli nimetus – Lümanda 6-kl. Kool

1925 – koolijuhatajaks valiti August Mälk; kooli juures avati põllumajandusklass, mille juhatajaks-õpetajaks oli agronoom Aleksander Kaar

24. aprill 1928 a. Lümanda kooli ees. Esireas keskel õp. August Mälk

1941 – avati 7. klass

1945-1963 – vaheaegadega töötas kooli juures õhtukooli 7. ja 8. klass

1945 – kooli nimetus Lümanda 7-kl. Mittetäielik Keskkool

1960. a. lõpul toodi majja elekter

1961 – kooli nimetus Lümanda 8-kl. Kool (8. kl vabatahtlik)

1977 – valmis kooli võimlemislinnak

1992 – kooli nimi Lümanda Põhikool

1995-1996 – valmis uus kaasaegne köögikompleks koos söögisaaliga

1998/99.õ.-a. algab koolis regulaarne arvutiõpetus

Alates 2000/01.õ.-a. 13. novembrist kasutab kool vastvalminud spordisaali, mis saadi kultuurimaja saali ümberehitamise teel

2001 – 23. veebruaril õnnistati kooli lipp

2001 – interneti püsiühendus

2002 – koolimaja sai põhjaliku uuenduskuuri, mille käigus said ruumid kaasaegse sisekujunduse, vahetati välja elektripaigaldis ja ehitati koolimajale iseseisev keskküttesüsteem.

2002 – hakati andma süvendatud loodusharidust

2004 – valmis uus kodundusklass, antakse tasuta koolilõunat kõikidele õpilastele

2004-2007 – Comenius 1 rahvusvahelises kooliarendusprojektis osalemine

2005 – remonditi poiste tööõpetuse klass

2006 – õpetaja Erna Niiti tunnustati haridusministri tänukirjaga ja Urve Vakkerile omistati Saare mk Aasta Õpetaja tiitel

2006 – 2008 – renoveeriti koolimaja välisfassaad koos akende vahetusega ning lõpetati siseremont

2007 – direktor Tiina Talvi – EV Presidendi hariduspreemia; koolile HTM konkursi “Väärt Tegu” tänukiri

2007 – valmis kunstmuruga minispordiväljak

2007-2009 – osaleti HTM Pikapäevakooli projektis

2008-2009 – viidi läbi riiklik sisehindamine

2010 – renoveeriti kooli söökla ja soetati uus köögitehnika

2010 – kinnitati kooli uus arengukava

2011 – kooli vilistlase Eduard Treirati pärandusega seoses loodi temanimeline stipendium

2012 – ilmus õpik-tööraamat “Lapsepõlvemaa”; seati sisse külalisteraamat

2013 – alustas eelkool

2013 – valmis DVD folkloorikavaga “Jürist mihklisse”

2014 – kooli tunnustati vabariikliku konkursi tiitliga “Väärtuskasvatuse kool 2014”

2014 – kooli pidajaks sai Lääne-Saare vald (ühinesid Kärla, Kaarma ja Lümanda); valmis DVD folkloorikavaga “Meite pere lambalugu”

2015 – koolimajja paigaldati trepitõstuk, ELIL tunnustas kooli tiitliga Aasta Tegu 2014

2016 – kooli 120. aastapäevaks valmis kooli laul, anti välja kogumik “Põlispuude varjus“, toimus kooli kokkutulek; uuendati kooli küttesüsteem

2017 – oluliselt parendati kooli digitaristut; omavalitsused ühinesid Saaremaa vallaks

2018 – koolimaja sai uue katuse

2019 – renoveeritud Lümanda Majas said uued ruumid kooli söökla, algklassid ja kodundus; lubivärviga kaeti koolimaja välisfassaad

2020 – eriolukorra tõttu rakendati distantsõpet; koostati kooli arengukava 2021-2030