Toitlustamine

Söökla kontakt tel: 52 86518

Kui õpilasel on erivajadused toidu suhtes, siis võtta ühendust klassijuhatajaga.

Söögivahetund:  peale 4. tundi, kell 11.45-12.05