Toitlustamine

Söökla kontakt tel: 52 86518

Kui õpilasel on erivajadused toidu suhtes, siis võtta ühendust klassijuhatajaga.

Kell 10.55 – 11.15 söögivahetund 1.-4. kl õpilastele
Kell 11.50 – 12.10 söögivahetund 5.-9. kl õpilastele

Lümanda Põhikooli tasuliste teenuste hinnakiri