Õpetajad

2019/2020. õppeaasta
LIIA RAUN

Direktor, eesti keele õpetaja
Kontakt: tel 54553121, direktor@lymanda.edu.ee
Vastuvõtuaeg: E-R kokkuleppel

KAIRIT KIISLA

Õppealajuhataja, HEV koordinaator, klassiõpetaja
Klassijuhataja: 1. klass
Kontakt: kairit.kiisla@lymanda.edu.ee
Vastuvõtuaeg: E-R kokkuleppel

TERJE KASKMÄE

Klassiõpetaja
Klassijuhataja: 2. ja 3. klass
Kontakt: terje.kaskmae@lymanda.edu.ee
Vastuvõtuaeg: E-R kokkuleppel

ANNELI SAARELA

Klassiõpetaja, eripedagoog
Klassijuhataja: 4. klass
Kontakt: anneli.saarela@lymanda.edu.ee
Vastuvõtuaeg: E-R kokkuleppel

PILLE JÕGI

Eesti keele, kirjanduse ja vene keele õpetaja
Klassijuhataja: 5. klass
Kontakt: pille.jogi@lymanda.edu.ee
Vastuvõtuaeg: E-R kokkuleppel

 JANNO TUULIK

Haridustehnoloog, füüsika, keemia, geograafia, loodusõpetuse õpetaja, ringijuht (robootika)
Klassijuhataja: 6. klass
Kontakt: janno.tuulik@lymanda.edu.ee
Vastuvõtuaeg: E-R kokkuleppel

SIRJE LULLA

Bioloogia, ökoloogia ja loodusõpetuse õpetaja, ringijuht (loodusring)
Klassijuhataja: 7. klass
Kontakt: sirje.lulla@lymanda.edu.ee
Vastuvõtuaeg: E-R kokkuleppel

REET LAHT

Huvijuht ja inglise keele õpetaja
Klassijuhataja: 8. klass
Kontakt: reet.laht@lymanda.edu.ee
Vastuvõtuaeg: E-R kokkuleppel

TIINA NIIT

Matemaatika ja karjääriõpetuse õpetaja, ringijuht (kodutütred)
Klassijuhataja: 9. klass
Kontakt: tiina.niit@lymanda.edu.ee
Vastuvõtuaeg: E-R kokkuleppel

URVE VAKKER

Ajaloo, ühiskonnaõpetuse, koduloo ja kehalise kasvatuse õpetaja, ringijuht (sport)
Kontakt: urve.vakker@lymanda.edu.ee
Vastuvõtuaeg: E-R kokkuleppel

KRISTINA TIITSON

Kunsti, tööõpetuse ja majandusõpetuse õpetaja, ringijuht (kunst)
Kontakt: kristina.tiitson@lymanda.edu.ee
Vastuvõtuaeg: T, K, N kokkuleppel

KARIN PULK

Muusikaõpetaja ja ringijuht (muusika)
Kontakt: karin.pulk@lymanda.edu.ee
Vastuvõtuaeg: E, K kokkuleppel

KÜLLI LINDAU

Kunsti, tööõpetuse, käsitöö ja kodunduse õpetaja
Kontakt: kylli.lindau@lymanda.edu.ee
Vastuvõtuaeg: T, R kokkuleppel

KAUR FILIPPOV

Tehnoloogiaõpetuse õpetaja ja ringijuht (meisterdamine)
Kontakt: kaur.filippov@lymanda.edu.ee
Vastuvõtuaeg: T kokkuleppel

SANDER VIIRA

Kehalise kasvatuse õpetaja, ringijuht (jalgpall)
Vastuvõtuaeg: E-N kokkuleppel

MARET METSMAA

Sotsiaalpedagoog, inimeseõpetuse õpetaja
Kontakt: maret.metsmaa@lymanda.edu.ee
Vastuvõtuaeg: K ja R kokkuleppel

KAIRIT RAND

Pikapäevarühma õpetaja
Kontakt: kairit.rand@lymanda.edu.ee
Vastuvõtuaeg: E-R kokkuleppel

TIIO PENU

Pikapäevarühma õpetaja
Kontakt: tiio.penu@lymanda.edu.ee
Vastuvõtuaeg: E-R kokkuleppel

https://pro-homework-help.com/.