Õpetajad

LIIA RAUN

Direktor
Kontakt: tel 54553121, direktor@lymanda.edu.ee
Vastuvõtuaeg: E-R kokkuleppel

KAIRIT KIISLA

Õppejuht, HEV koordinaator, klassiõpetaja
Klassijuhataja: 1. klass
Telefon: 5295935 (õp tuba)
E-post:
kairit.kiisla@lymanda.edu.ee
Vastuvõtuaeg: E-R kokkuleppel

TERJE KASKMÄE

Klassiõpetaja
Klassijuhataja: 2. ja 3. klass
Telefon: 5295935 (õp tuba)
E-post:
terje.kaskmae@lymanda.edu.ee
Vastuvõtuaeg: E-R kokkuleppel

ANNELI SAARELA

Klassiõpetaja, eripedagoog
Klassijuhataja: 4. klass
Telefon: 5295935 (õp tuba)
E-post:
anneli.saarela@lymanda.edu.ee
Vastuvõtuaeg: E-R kokkuleppel

SIRJE LULLA

Haridustehnoloog, bioloogia, ökoloogia, loodusõpetuse ja informaatika õpetaja, ringijuht
Klassijuhataja: 5. klass
Telefon: 5295935 (õp tuba)
E-post:
sirje.lulla@lymanda.edu.ee
Vastuvõtuaeg: E-R kokkuleppel

MARET METSMAA

Sotsiaalpedagoog, inimeseõpetuse õpetaja
Klassijuhataja: 6. klass
Telefon: 56618896
E-post: maret.metsmaa@lymanda.edu.ee
Vastuvõtuaeg: E-R kokkuleppel

REET LAHT

Inglise keele õpetaja
Klassijuhataja: 7. klass
Telefon: 5295935 (õp tuba)
E-post:
reet.laht@lymanda.edu.ee
Vastuvõtuaeg: E-R kokkuleppel

TIINA NIIT

Matemaatikaõpetaja, ringijuht
Klassijuhataja: 8. klass
Telefon: 53818338
E-post: tiina.niit@lymanda.edu.ee
Vastuvõtuaeg: E-R kokkuleppel

KATRINA TARKIN

Eesti keele ja kirjanduse õpetaja
Telefon: 5295935 (õp tuba)
E-post:
katrina.tarkin@lymanda.edu.ee
Vastuvõtuaeg: E-R kokkuleppel

JANNO TUULIK

Haridustehnoloog, füüsika, keemia, geograafia, loodusõpetuse ja informaatika õpetaja, ringijuht
Klassijuhataja: 9. klass
Telefon: 5295935 (õp tuba)
E-post:
janno.tuulik@lymanda.edu.ee
Vastuvõtuaeg: E-R kokkuleppel

INARA TOUGJASA

Vene keele õpetaja
Telefon: 5295935 (õp tuba)
E-post: inara.tougjasa@lymanda.edu.ee
Vastuvõtuaeg: T, N kokkuleppel

URVE VAKKER

Ajaloo, ühiskonnaõpetuse ja koduloo õpetaja
Telefon: 53443956
E-post: urve.vakker@lymanda.edu.ee
Vastuvõtuaeg: E, K, R kokkuleppel

KRISTINA TIITSON

Kunsti, tööõpetuse ja majandusõpetuse õpetaja, ringijuht
Telefon: 5069758
E-post: kristina.tiitson@lymanda.edu.ee
Vastuvõtuaeg: T, K, N kokkuleppel

KARIN PULK

Muusikaõpetaja ja ringijuht
Telefon: 5263746
E-post: karin.pulk@lymanda.edu.ee
Vastuvõtuaeg: E, K kokkuleppel

KARIN OINBERG

Saksa keele õpetaja
Telefon: 5295935 (õp tuba)
E-post:
 karin.oinberg@lymanda.edu.ee
Vastuvõtuaeg: T, N kokkuleppel

LIISE KUKK

Huvijuht
Telefon: 58000530
E-post: liise.kukk@lymanda.edu.ee
Vastuvõtuaeg: kokkuleppel

MARET REI

Käsitöö ja kodunduse õpetaja
Telefon: 53441110
E-post: maret.rei@lymanda.edu.ee
Vastuvõtuaeg: T kokkuleppel

KAUR FILIPPOV

Tehnoloogiaõpetuse õpetaja ja ringijuht
Telefon: 5295935 (õp tuba)
E-post:
kaur.filippov@lymanda.edu.ee
Vastuvõtuaeg: T kokkuleppel

SANDER VIIRA

Kehalise kasvatuse õpetaja, ringijuht
Telefon: 54534304
E-post: sander.viira@lymanda.edu.ee
Vastuvõtuaeg: E-N kokkuleppel

ANNI ROOST

Majandusõppe õpetaja, ringijuht
Telefon: 5219811
E-post: anniroost@hotmail.com
Vastuvõtuaeg: T kokkuleppel

KÜLLI LINDAU

Pikapäevarühma õpiabi õpetaja
E-post: kylli.lindau@lymanda.edu.ee
Vastuvõtuaeg: E, K, N kokkuleppel

KAIRIT RAND

Pikapäevarühma õpetaja
Telefon: 56358050
E-post: kairit.rand@lymanda.edu.ee
Vastuvõtuaeg: E-R kokkuleppel

KERSTI SIMMO

Õpetaja abi, tugiisik
Telefon: 53316222