Õpetajad

2022/2023. õppeaasta
LIIA RAUN

Direktor
Kontakt: tel 54553121, direktor@lymanda.edu.ee
Vastuvõtuaeg: E-R kokkuleppel

KAIRIT KIISLA

Õppejuht, HEV koordinaator, klassiõpetaja
Klassijuhataja: 4. klass
Kontakt: kairit.kiisla@lymanda.edu.ee
Vastuvõtuaeg: E-R kokkuleppel

TERJE KASKMÄE

Klassiõpetaja
Klassijuhataja: 1. ja 2. klass
Kontakt: terje.kaskmae@lymanda.edu.ee
Vastuvõtuaeg: E-R kokkuleppel

ANNELI SAARELA

Klassiõpetaja, eripedagoog
Klassijuhataja: 3. klass
Kontakt: anneli.saarela@lymanda.edu.ee
Vastuvõtuaeg: E-R kokkuleppel

MARET METSMAA

Sotsiaalpedagoog, inimeseõpetuse ja kirjanduse õpetaja
Klassijuhataja: 5. klass
Kontakt: maret.metsmaa@lymanda.edu.ee
Vastuvõtuaeg: E-R kokkuleppel

REET LAHT

Huvijuht, inglise ja eesti keele õpetaja
Klassijuhataja: 6. klass
Kontakt: reet.laht@lymanda.edu.ee
Vastuvõtuaeg: E-R kokkuleppel

TIINA NIIT

Matemaatikaõpetaja, ringijuht 
Klassijuhataja: 7. klass
Kontakt: tiina.niit@lymanda.edu.ee
Vastuvõtuaeg: E-R kokkuleppel

REGIINA ALLIK

Eesti keele ja kirjanduse õpetaja
Klassijuhataja: 8. klass
Kontakt: regiina.allik@lymanda.edu.ee
Vastuvõtuaeg: E, T, K kokkuleppel

 JANNO TUULIK

Haridustehnoloog, füüsika, keemia, geograafia, loodusõpetuse õpetaja, ringijuht 
Klassijuhataja: 9. klass
Kontakt: janno.tuulik@lymanda.edu.ee
Vastuvõtuaeg: E-R kokkuleppel

SIRJE LULLA

Haridustehnoloog, bioloogia, ökoloogia ja loodusõpetuse õpetaja, ringijuht
Kontakt: sirje.lulla@lymanda.edu.ee
Vastuvõtuaeg: E, K, N, R kokkuleppel

Inara Tougjasa

Vene keele õpetaja 
Kontakt:
Vastuvõtuaeg: N, R kokkuleppel

URVE VAKKER

Ajaloo, ühiskonnaõpetuse ja koduloo õpetaja
Kontakt: urve.vakker@lymanda.edu.ee
Vastuvõtuaeg: T, N, R kokkuleppel

KRISTINA TIITSON

Kunsti, tööõpetuse ja majandusõpetuse õpetaja, ringijuht 
Kontakt: kristina.tiitson@lymanda.edu.ee
Vastuvõtuaeg: T, K, N kokkuleppel

KARIN PULK

Muusikaõpetaja ja ringijuht 
Kontakt: karin.pulk@lymanda.edu.ee
Vastuvõtuaeg: E, K kokkuleppel

KARIN OINBERG

Saksa keele õpetaja
Kontakt: karin.oinberg@lymanda.edu.ee
Vastuvõtuaeg: E, K kokkuleppel

LIISE KUKK

Huvijuht, käsitöö ja kodunduse õpetaja, pikapäevarühma õpiabi õpetaja
Kontakt: liise.kukk@lymanda.edu.ee
Vastuvõtuaeg: T, K kokkuleppel

KAUR FILIPPOV

Tehnoloogiaõpetuse õpetaja ja ringijuht 
Kontakt: kaur.filippov@lymanda.edu.ee
Vastuvõtuaeg: T kokkuleppel

SANDER VIIRA

Kehalise kasvatuse õpetaja, ringijuht 
Kontakt: sander.viira@lymanda.edu.ee
Vastuvõtuaeg: E-R kokkuleppel

KÜLLI LINDAU

Pikapäevarühma õpiabi õpetaja
Kontakt: kylli.lindau@lymanda.edu.ee
Vastuvõtuaeg: E, T, N kokkuleppel

KAIRIT RAND

Pikapäevarühma õpetaja
Kontakt: kairit.rand@lymanda.edu.ee
Vastuvõtuaeg: E-R kokkuleppel