Trimestrid

2019/2020. õa

I trimester 1. september – 22. november 2019
II trimester 25. november 2019 – 21. veebruar 2020
III trimester 2. märts – 9. juuni 2020