Trimestrid

2021/2022. õppeaasta 

I trimester 1. september – 26. november 2021
II trimester 29. november 2021 – 23. veebruar 2022
(25. veebruari koolipäev tehakse ette 23. detsembril 2021)
III trimester 7. märts – 13. juuni 2022