Õpilaste teadusfestival Tartus

Õpilaste teadusfestival Tartus

Selleaastane õpilaste teadusfestival toimus 9. ja 10. aprillil Tartus AHHAA teaduskeskuses. Sellest võtsid osa meiegi kooli õpilased.

Algklasside uurimistööde konkursile esitati 59 tööd, millest 25 pääses teise vooru. Ka meie kooli kolmandike uurimistöö “Kuidas kõdunevad köögi- ja puuviljad erinevatel temperatuuridel?” oli üks nende seast, kes pääses Tartusse teadusfestivalile.

Kolmandike uurimistööd esitasid festivalil Adele Soome, Alma Tarkmees, Mirek Murekas ja Kaspar Kallas. Töö pälvis Rakett69 Teadusstuudiote eripreemia, mis võimaldab kogul klassil osa saada ühest teadussessioonist.

Lisaks kolmandikele pääses teise vooru ka 8. klassi õpilane Maarja-Rebeca Luhtaru uurimistöö “Saarte murdes taimede ja loomade nimetuste tundmine”. Maarja-Rebeca uurimistöö oli üks 228 tööst, mis sellel aastal õpilaste teadusfestivalile põhikooli- ja gümnaasiumiastmesse esitati. Kahel teadusfestivali päeval esitas Maarja-Rebeca oma tööd stendiettekandega ning sai positiivset tähelepanu saarte murdesõnade tundmise osas.

Oma loovtöö eest pälvis Maarja-Rebeca põhikooliastmes III riikliku preemia, mille väärtus on 800 eurot, ning lisaks riiklikule preemiale sai Maarja-Rebeca ka Integratsiooni Sihtasutuse Kultuuririkkuse aasta eriauhinna, mille väärtus on 400 eurot.

Juhendajana olen väga uhke oma noorte teadushimuliste õpilaste üle. Olgugi, et vahel on see uurimistööde tegemise teekond konarlik ning käänuline, siis rõõmuga olen valmis seda teed teiega ka edaspidigi ette võtma.

Rohkem pilte leiad ürituse fotogaleriist: https://miks.ee/teadusfestival

Uhke juhendaja Sirje Lulla