ERASMUS+ 2023/2024

Projekti nimi: Toimekad õpilased rohelises koolis

Projekti nr: 2023-1-EE01-KA122-SCH-000143896

Kestus: 21.08.2023-20.08.2024

Eesmärgid: Selge arusaam rohelise kooli võimalikkusest ja kasust meie koolis tänu õpilaste aktiivsusele töörühma liikmetena;  hea mainega iseseisvam ja teotahtelisem õpilasesindus kui üks meeskond

Tegevused: õpetajate töövarjutamine, 2 koolitust, 2 õpilaste rühmaviisilist õpirännet

Lisainfo: projektijuht Liise Kukk, liise.kukk@lymanda.edu.ee