ERASMUS+

Projekti nr: 2023-1-EE01-KA122-SCH-000143896

Kestus: 21.08.2023-20.08.2024

Eelarve: 20 720 eurot

Eesmärgid:

 1. selge arusaam rohelise kooli võimalikkusest ja kasust meie koolis tänu õpilaste aktiivsusele töörühma liikmetena;
 2. hea mainega iseseisvam ja teotahtelisem õpilasesindus kui üks meeskond

Tegevused:

 1. õpetajate töövarjutamine – 28.-29.09.2023 Rønne erakoolis Bornholmi saarel Taanis, osalesid õp Sirje Lulla ja huvijuht Liise Kukk, seotud eesmärgiga 1. Oodatavad õpitulemused: osalejad mõistavad Rohelise kooli programmi rolli kooli igapäevaelus; oskavad oma kolleegidele põhjendada Rohelise kooli programmi kasutegureid; mõistavad, kuidas saab programmi põhimõtteid lõimida ainetundidesse; omavad väikest ideepanka näidetest, mida oma koolis rakendada; teavad, kuidas võiks motiveerida ja kaasata õpilasi.
 2. kaks töötajate koolitust:
  • 16.-21.10.2023 õp Janno Tuulik Europass Teacher Academy koolitusel “The ecocentric Approach: Sustainability in Education” Prahas, seotud eesmärgiga 1. Oodatavad õpitulemused: osaleja mõistab jätkusuutlikkust interdistsiplinaarsest vaatenurgast; oskab tutvustada jätkusuutlikkuse ideed mis tahes õppeaines; oskab hinnata oma kooli jätkusuutlikkust praktiliste strateegiate abil; teab, kuidas kujundada jätkusuutlikku klassiruumi ning edendada säästvat käitumist koolis ning kuidas motiveerida õpilasi olema jätkusuutlikkuse eestkõnelejad.
  • 27.04-4.05.2024 huvijuht Liise Kukk koolitusel “Effective Group Management in Schools: Teambuilding and Teamwork in the Classroom”, seotud eesmärgiga 2.
 3. kaks õpilaste rühmaviisilist õpirännet 2. poolaastal:
  • 19.-24.02.2024 Rohelise kooli töörühma õpiränne Brüsselisse (6 õpilast + 2 õpetajat, kokku 5 päeva), seotud eesmärgiga 1. Oodatavad õpitulemused: õpilased mõistavad, kuidas Rohelise kooli programm aitab koolielu tervikuna paremaks muuta; mõistavad, milline on õpilaste roll programmi elluviimisel; oskavad välja pakkuda teemakohaseid ideid; teavad, kuidas kaasõpilastes teema vastu huvi äratada.
  • 2.-6.04.2024 õpilasesinduse õpiränne Jelgava piirkonda Lätis (10 õpilast + 2 õpetajat, kokku 5 päeva), seotud eesmärgiga 2. Oodatavad õpitulemused: õpilased teavad, kuidas õpilasesindus saab koolielu mõjutada; mõistavad oma rolli ja vastutust meeskonnaliikmena; teavad, kuidas õpilasesinduse tööd propageerida. Valmivad reklaamklipid õpilasesinduse töö reklaamimiseks kaasõpilastele.

Mõlema õpirände puhul on eeldatavad veel lisaõpiväljundid: õpilased teavad sihtriigi koolisüsteemi peamisi sarnasusi ja erinevusi võrreldes meie koolisüsteemiga, oskavad kasutada sobivat sõnavara, teavad, kuidas käituda võõras kultuuriruumis.

Meediakajastus: kooli FB leht, Lümanda Teataja, sept 2023

Lisainfo: projektijuht Liise Kukk, liise.kukk@lymanda.edu.ee

Scroll to Top