Läti erasmuslased jagasid kogemusi õpilasesinduste tööst

Läti erasmuslased jagasid kogemusi õpilasesinduste tööst

Kohe pärast sügisvaheaega, 29. oktoobrist 3. novembrini võõrustasime Jelgava piirkonna koolide õpilasesinduste liikmeid, kes olid muu hulgas ka Jelgava noortevolikogu liikmed, kokku 11 õpilast ja 2 täiskasvanut.

Nelja päeva jooksul toimunud tegevuste peamine eesmärk oli arendada oma teadmisi ja oskusi demokraatia, meeskonnatöö, juhtimise ja ettevõtlikkuse vallas. Kuna külalised olid õpilasesinduste liikmed, siis toimusid tegevused peamiselt meie õpilasesindusega koos. Samuti kaasasime teisi Saaremaa õpilasi – esmaspäeval käisid meil külas Kärla ja Salme kooli õpilasesinduste liikmed, kellega koos arutleti paljudel ÕE-sid puudutavatel teemadel, nt kuidas liikmeid valitakse, kui tihti toimuvad koosolekud, kuidas planeerida üritusi, mis on ühe või teise variandi eelis/puudus. Teisipäeval kohtusime aga Kuressaare raekojas abivallavanem Riina Alliku ja noorsootööspetsialisti Lindia Lalloga ning Saaremaa noortevolikoguga liikmetega. Lisaks oma tegevuse tutvustamisele leidsid õpilased lahendusi mitmetele ÕE-de töös ettetulevatele probleemidele.

Õpetaja Sirje pani meie ÕE liikmed ja külalised valmistama kõnesid teemal “Mina saan/ei saa muuta elu oma koolis”, õpetaja Anni juhendamisel leidsid õpilased erinevaid ja ühiseid probleeme Eesti ja Läti koolielus ning meisterdasid nendest ühe lahendamiseks ka vajaliku toote (nt võlutrumm tundi segavate õpilaste vaigistamiseks või lukustatav kapp isiklike esemete hoidmiseks), kultuuritöötaja Tiffanyga koos mängiti aga põnevat lauamängu, mis keskendus meeskonna ühistele väärtustele. Õpetaja Janno pani aga lätlased ja meie üheksandikud STEM väljakutseid lahendama.

Aga eks töö ja vile käi ikka koos ehk et tõsisemate tegevuste kõrval oli mahti ka niisama suhelda ja lõbusalt aega veeta. Nädala tõmbasid hooga käima õpetaja Sandri teatevõistlused ja pimevõrkpall ning lõpetas bändiringi juhendaja Matise taktikepi all toimunud ühine jämmimine. Vahepeale mahtus kohtumine Thule Koja müütiliste olenditega, kadaksiirupite degusteerimine ja maitsesoola töötuba Kadakakojas ning bussiekskursioon, mis päädis Kuressaare linnuse külastusega.

Lisaks eelpool mainitud eesmärkide saavutamisele on selliste rahvusvaheliste kohtumiste suur kasutegur oma keeleoskuse lihvimine päris inimestega silmast silma suheldes. Taaskord suur aitäh kõikidele, kes nädala õnnestumisele kaasa aitasid!

P.S. Kuigi meie projektid on ametlikult eraldiseisvad (st ei ole Erasmus+ programmi määratluse kohaselt koostööprojekt), siis on meil kokkulepe, et meie kooli õpilasesindus sõidab kevadel Jelgavasse, et uurida veel lähemalt, kuidas õpilasesindused toimivad, kuidas nende tööd tõhustada ning mismoodi meelitada liituma uusi ja asjalikke liikmeid.