ERASMUS+ koolitus Prahas

ERASMUS+ koolitus Prahas

16.-21. oktoober võtsin ma osa koolitusest The Ecocentric Approach: Introducing Sustainability in Education. Kursus on seatud kooli ERASMUS+ projektiga, sest Lümanda kooli üks eesmärkidest on koolipere keskkonnateadlikuse suurendamine. Antud kursus toimus Prahas ja selles osales kokku 11 õpetajat 8 riigist.

Üks esimestest ülesannetes oli igal õpetaja tutvustada oma kooli ja tuua välja need tegevused koolis, mis on seotud keskkonnateadlikkuse tõstmisega. Huvitav oli kuulata, kuidas erinevates riikides on haridussüsteemid ülesse ehitatud ja millised on kohalikud eripärad määravad seda, mida ja kuidas õpetatakse. Näiteks Küprose läänerannikul asuvas Tala külas on 128 õpilasega kool, kus lisaks kohalikele õpib seal lisaks 9-st erinevast rahvusest õpilast, kes peavad mingiks ajaks omandama kreeka keele, et edasi õppida. Samuti on huvitav, et Küprose õpetajad roteeruvad piirkonnas, st nad peavad liikuma teise kooli iga 5 aasta tagant.

Lümanda kooli eristus teistest just oma loodusläheduse ja õpilaste arvu poolest. Teised koolid olid kõik suuremad ja suuremates asulates.

Kursusel arutleti esmalt seda, mida üldse tähendavad sõnad “ecocentric” (looduskeskne) ja “sustainability” (säästlikus), ning kuidas on võimalik inimeste varasemaid käitumismustreid muuta. Üks peamine sõnum koolitajatelt oli see, et keskkonnasäästliku mõtteviisi õpetamisel tasub kindlasti kaasata kogu koolipere läbi erinevate projektide ja ühistegevuste. Lisaks viidati ka loomulikult erinevaid materjale, mida klassiruumis ainetundides saab keskkonnateadlikkuse õpetamiseks kasutada. Koolitaja lemmikteema oli nn. “Gamification” ehk õpetamine läbi tegevuste, millel on mängulised komponendid. Seetõttu toimus koolitusel ka mitmeid mängulisi tegevusi. Hiljem andsid õpetajat jällegi tagasisidet ja arutlesid, kuidas antud tegevust saaks oma koolis rakendada.

Koolituse esimesel päeval toimus õpetajatele ka giidituur Prahas. Selle käigus sain teada, et tšehhid on rahvas, kes soovib elada rahus aga on pidevalt jäänud erinevatele võimudele jalgu. Lisaks Tšehhi valitsejatele, kultuuritegelastele, sain teada ka seda, et kui tšehhidega väga tülli minna, siis nad kasutavad õigluse mõistmiseks suhteliselt ebatavalist meetodit – aknas alla viskamist (vt illustratsiooni).

Koolitus lõppes laupäeval aardejahiga, mille käigus õpetajad avastasid Praha erinevaid vaatamisväärsusi. Neid jagus tõesti küllaga. Huvitavad olid nii rippuvad skulptuurid, kui ka erinevate tšehhi kirjanikega seotud pargid. Loomulikult sai ka varasematel päevadel tutvutud Praha vaatamisväärsustega.

Praha oli minu jaoks väga positiivne üllatus. Suurlinn oli väga puhas ja turvaline. Hea oli liikuda “säästlikult” – nii jala kui trammiga. Toit ja jook olid suupärased 🙂

Kokkuvõtteks oli koolitus mõnusalt koostöine ja hariv.
Tänan koolituse läbiviijaid, Vice Versa Team ja Europass Teacher Academy.
Aitäh, Praha!

õp. Janno Tuulik