Erasmus+ kursus andis teadmisi meeskonnatööst

Erasmus+ kursus andis teadmisi meeskonnatööst

Aprilli lõpus-mai alguses viibisin meie Erasmus+ projekti “Toimekad õpilased Rohelises koolis” raames nädalasel koolitusel Bolognas, et saada uusi teadmisi meeskonna- ja rühmatöö teemadel.

Erasmus Learning Academy korraldatud koolitus “Effective Group Management in Schools: Teambuilding and Teamwork in the Classroom” oli sisukas ja teooria kõrval saime palju praktilisi näpunäiteid ja harjutusi, kuidas õpilasi paremini ühele lainele ning koos tööle saada. Valisin antud koolituse, kuna tahtsin saada uusi teadmisi, kuidas aidata meie kooli õpilasesindusel ning Rohelise kooli töörühmal saada ühtsemaks meeskonnaks. Samas on koolituselt saadud rühmatöö nipid ja näited kindlasti sellised, mida jagada oma kooli õpetajatega, kes saavad neid edukalt ka tundides kasutada.

Koolitus oli väga hästi üles ehitatud, sest tegime ise läbi kõik harjutused ja ülesanded, mida võiks tulevikus õpilastega teha, tajudes palju paremini, kuidas üks või teine aspekt võiks õpilasi mõjutada. Koolituse muutis huvitavamaks kindlasti ka asjaolu, et osalejad olid mitmest eri riigist (Prantsusmaalt, Hispaaniast, Portugalist) ning eri tüüpi asutustest (keskkoolist, keeltekoolist, vabatahtlikke vahendavast MTÜ-st, ametikoolist). Nii sai iga teema juures osalejate kogemusi kuulates asjast palju avarama vaate.

Kuna selleteemalisi koolitusi on vähe, siis avanes võimalus osaleda alles üsna kooliaasta lõpus, mistõttu jääb saadud ideede rakendamine suuresti uude õppeaastasse. Küll aga saab nii mõndagi ära teha ka siiski sel aastal enne, kui õpilased suurt suve nautima asuvad.

Koolituste puhul tekib aeg-ajalt küsimus, et kas need peaks toimuma kontaktõppena või sobiks ka online-õpe. Antud koolitus on aga kindlasti üks neist, mida veebi teel ei ole võimalik läbida, mistõttu jäin selle valikuga väga rahule. Loomulikult on sellistel rahvusvahelistel kokkusaamistel põnev ka kultuuriline aspekt. Lisaks Itaaliale on mul nüüd palju parem ülevaade Prantsumaa koosseisu kuuluvast, aga India ookeanis asuvast Réunioni saarest. Olgugi, et pealtnäha paradiisisaar, siis koolisüsteemi osas peame kindlast õnnelikud olema, et me asume just siin saarel ja selles riigis.

Olles esmakordselt läbinud ise koolituse Erasmus+ õpirände raames, oskan edaspidi ka meie kooli Erasmuse projektides neid paremini planeerida ja õpetajatele soovitada, miks üldse tasub minna.

Liise Kukk
huvijuht
Erasmus+ projekti koordinaator