Silmaringi Kahoot

Silmaringi Kahoot

Koolivaheajajärgsel nädalal toimus viktoriin kahes vanuserühmas: V-VI klass ja VII-IX klass, vastavalt 10 ja 12 osalejat. Mõlemas grupis 15 küsimust. Noorematel oli kaks küsimust nö nulliringis ja mõlemad hiljutised kultuurisaavutused kaasõpilastelt. Vanemas grupis üks vastus,  see oli autahvlil olev õpilaste arv (õige hetkel 30; enamus pakkus 22 või 25). Noorematel 100% vastust ei olnudki, vanemas grupis kaks (küsimused Erasmus+ ja kooli koht vabariigis 2023 Õhtulehe andmetel). Enamuse vastuste vastamise osakaal oli 60-70%. Poisse osales rohkem kui tüdrukuid.

Võitja nooremate hulgas Jan Kunder (6. kl) ja vanematest Arthur Raun (7. kl). Esikolmikus veel Reiko Ratas (5. kl), Matthias Kunder (5. kl), Sander Kallas (9. kl) ja Janeli Kaal (7. kl).

Hetkel mõte, et jätkame järgmisel õppeaastal ja iga veerandi alguses tervitaks meid KAHOOT mälumäng.

Küsimusi/vastuseid koostas Urve Vakker