Ekskursioon Särghauale ja Kurgjale

24. septembril toimus 5.-9. klasside õpilastele õppeekskursioon Pärnu maakonda Vändra valda TTÜ Särghaua õppekeskusesse ja Kurgjale.

5.-6. klass läbisid õppeprogrammi “Elu areng ja fossiilid”, mille käigus toimus fossiilide kirjeldamine ja määramine, fossiilide ja mikrofossiilide prepareerimine ja uurimine mikroskoobi all ning pildistamine. 7.-9. klassid läbisid õppeprogrammi“Eesti geoloogiline ehitus ja maavarad” – Eesti geoloogilise ehituse uurimine puursüdamiku ja õppekollektsioonide abil, kivimite mineraalse koostise vaatamine mikroskoobi all ja pildistamine, kivimite töötlemine nii tootmiseks kui teaduslikuks uurimiseks.
Kurgja küla esmamainimisest möödus sel aastal juba 500 aastat ja seal asuvad lähestikku kaks talu: Särghaua ja Kurgja, mõlemas on välja arendatud soodsad olud ka õppetöö läbiviimiseks. Kurgja talu rajas 19. saj ärkamisaja suurkuju Carl Robert Jakobson 141 aastat tagasi. Ta omandas maad 1874. a ja nimetas talukoha Kurgja-Linnutajaks. Ta ehitas Pärnu jõe kaldale taluhooned, laudad, saun-elamu ja veski (1879) ning alustas uue elumaja ehitamist (1880). Kaheksa aastaga suutis ta rajada väga eesrindliku talukoha, andis välja ajalehte Sakala, õpikuid, arendas metsandust, pidas mesilasi, korraldas põlluriistade näitusi, arendas põllu- ja karjakasvatust ning oli üle Eestimaa tuntud seltsitegelane. Kurgjal on ka C. R. Jakobsoni surmakoht, sealsel perekonnakalmistul paikneb tema haud. Muuseum avati 3. septembril 1948 ja see koondab Jakobsoni pärandit ning tutvustab Eesti talukultuuri. Ainsa Eesti muuseumina toimib see ka tegutseva taluna, kus haritakse põldu, peetakse eesti maakarja lehmi, hobuseid, lambaid, kanu, kalkuneid ja küülikuid. Jakobsoni mälestuseks on töötav talumuuseum, surmaaastapäeva tähistatakse matkaga “Sakala teel” ja Pärnumaal antakse välja temanimelisi preemiaid. Kõigi selle rikkaliku pärandiga meie õpilased ka tutvusid. Õppepäeval osalemist toetas KIK.

Õp Gerta Nurk ja õp Urve Vakker

Scroll to Top