09.-11. augustil toimusid 18. ajaloo- ja ühiskonnaõpetajate vabariiklikud suvepäevad

Tutvuti Rakvere linnaga, Läääne-Virumaa ajalooliste paikadega
ning toimus ajalooseltsi töökoosolek. Urve Vakker on osalenud kõikidel
suvepäevadel, seega 18.korda (alates 1994.a.).