1.-3. klass uuris vee-elustikku

1.-3. klass uuris vee-elustikku

6. septembril käisid 1.-3. klassi õpilased Metsapere tuletõrje veevõtukohas uurimas vee-elustikku. Esmalt püüdsid õpilased kahvadega väikseid elukaid ning seejärel hakati neid luubiga lähemalt uurima ja määrama. Leiti ujureid, liuskureid, ühepäeviku vastseid, kirpvähilisi jt. Erilisteks leidudeks olid kaanid, kelle kohta saime teada, et nad elavad vaid väga puhtas vees (nende peamised elupaigad ongi Saaremaal). Algklassiõpilastele kohaselt sai nii mõnigi vee-elanik lisaks oma liiginimele veel mõne toreda nimi – näiteks ämblik Rudolf, härra Krabi ja ussike Ott. Suur aitäh õpetaja Sirje Lullale õppepäeva korraldamise eest ning Mahe Metsalule õpilaste juhendamise eest!

Õpetaja Kairit Kiisla