1934. aasta koolilõpetajad

1934. aasta koolilõpetajad

1934 VI klass

Arseeni Üksti
Heimar Ustel
Albert Lember
Aleksander Hannus
Louis Valge
Rosilde Kraun
Leida Haak
Amanda Vammus
Asta Kuus
Salme Mihkelson
Elli Paju
Aino Part
Aline Puss
Salme Sepp
Hilja Teär