1938. aasta koolilõpetajad

1938. aasta koolilõpetajad

1938 VI klass

Endel Arukäe
Heimar Ausmees
Valdur Kaar
Lilli All
Leoniida Kaljula
Vilma Kuivjõgi
Helga Liiv
Aino Lonn
Aino Mändmets
Vilma Part
Salme Poopuu
Aliide Rand
Valve Roost
Meida Triipan
Helje Ustel
Anella Sepp
Aino Laanvere