1950 VII klass

Aino Kask
Olev Kuivjõgi
Valli Kuivjõgi
Pilvi Kuldpärg
Luule Kütt
Ellen Lonn
Lehti Lepp
Evi Poopuu
Aino Tammeoja
Vilma Truu
Ester Valge
Elmar Paju