1956. aasta koolilõpetajad

1956. aasta koolilõpetajad

1956 VII klass

Juta Kadarik
Norma Klepikova
Maie Kütt
Arvo Raud
Meida Raun
Inge Roost
Eve Roost
Mati Soon
Naima Teär
Väino Valge
Anne Vunn