1965. aasta koolilõpetajad

1965. aasta koolilõpetajad

1965 VIII klass

Peeter Haab
Tiio Jõgi
Anne Kahila
Sirje Kapp
Kalne Lonks
Heela Pajo
Maaja Soon
Jaan Talp
Hindrek Vahter
Anne Üts