1974. aasta koolilõpetajad

1974. aasta koolilõpetajad

1974 VIII klass

Jaak Jasner
Aare Kaasik
Jüri Kallas
Malle Kilk
Anne Kuivjõgi
Anne Lember
Tiia Puss
Külli Selirand
Tiina Toop
Toomas Vaha
Lea Vammus