1985 VIII klass

Janek Aedmäe
Aleksander All
Mart Jõgi
Peeter Kaljula
Kaie Kreek
Ilme Kuivjõgi
Paavel Kõrs
Andrus Niit
Annika Nurja
Priit Penu
Elmut Tikerperi
Vaido Valge
Elisaveta Voblenko