2012/2013. õppeaasta viimane koolipäev

2012/2013. õppeaasta viimane koolipäev

Teisipäev, 4. juuni oli selle õppeaasta viimane koolipäev enne suvevaheajale minekut 1.-8. klassile. Hommik algas tunnustamisega, kus koolidirektor jagas kõigile tublidele tegijatele hulga sokolaade. Tunnustatud said väga head õppijad, matemaatikud, loodusetundjad, sportlased erinevatelt aladelt, rattasõitjad, viktoriinide lahendajad jt.
Projektipäev „Kadakas“ algas õpetaja Gerta Nurga loenguga kadakast. Siis jaotati õpilased erinevatesse töötubadesse. Kunstituba õpetaja Pille Jõgi eestvedamisel, kirjandustuba õpetaja Kairit Kiislaga, meisterdamistuba õpetaja Kaur Filippoviga, teadustuba õpetajatega Gerta Nurk ja Janno Tuulik ning algklasside tuba, kus toimetati õpetajate Külli Lindau, Tiio Penu, Terje Kaskmäe ja Kairit Rannaga. Igas töötoas valmistati ette mingi teos, mida siis kooliperele saalis tutvustati ja kadakemand Liisi Kuivjõgile kingituseks üle anti. 6. juulil saab teoks kadakapäev, kus ka meie õpilaste tehtud töid eksponeeritakse.

Viimase koolipäeva lõpetas pidulik aktus. Sellel aktusel loeti ette kooli õpitulemused, viielised ja nelja-viielised ning autahvlile kantud õpilased. Kooli hoolekogu eesotsas selle esinaise Merle Sillaveega jagas oma preemiad järgmistele õpilastele: Kätlin Kask – mitmekülgseim õpilane, Kairi Rakaselg – aasta üllataja, Mari- Ann Udeküll – hinnatuim kaaslane. Direktor Liia Raun andis üle kooli tänukirjad Jaen Teärile poiste innustava isamaalise kasvatamise eest, Kalmet Valgele oma kodukooli toetamise eest ja Kairi Rakaseljale silmapaistvate tulemuste eest vabariiklikul ja maakondlikul kirjanduse ja emakeele olümpiaadidel. Samuti tänas direktor oma personali tubli ja toimeka kooliaasta eest. Mudilaskoor võttis oma toreda lauluga meie selle õppeaasta viimase aktuse mõnusalt kokku.

Kõigile meile tegusat koolivaheaega, palju päikest ning toredat puhkust!