August Mälk 120

August Mälk 120

Kirjandusnädal kooliperele – räägiti Mälgu loomingust, matkati ja vaadati näitust

Kui August Mälk oli 25-aastane, räägiti talle auk pähe, et Lümanda kool vajab kodukandist sirgunud noormeest kodukooli õpetajaks ja koolijuhiks. Tulevane kirjanik August Mälk saabub Lümandasse tagasi. Algavad kümme tegusamast tegusamat aastat koos erinevate inimeste, õpilaste ja kaasteelistega näitelavadel. Ta oli õpetaja, kõne- ja rahvamees, natuke tegutses ka Lümanda ärieliidis. Sel ajal imbus üha enam tema päevadesse ka kirjanikuks olemist. „Kirjutan ja mõtlen öösiti, päeval pole aega”, on ta meenutanud.

Kirjandusnädala sündmused – 5.-9. oktoober 2020

Mälk on meie paljude vilistlaste ja endiste õpetajate reas erandlik, temast on koolis rikkalik pärand. Pildid, esemed, stendid, osa igapäevaselt Mälgu kirjandusklassis, osa raamatutena pikas reas riiulitel. Temaaegsed esemed ja fotod olid näitusel pajatamas suurmehe elust ja saatusest.  Kogu koolipere sai näitusest osa.

Ajalootundides tutvustas õpetaja Urve Vakker ka elulisi seiku tema lapse- ja koolipõlve aegadest.  Ikka leitud mälestuste mälestustest.  Temalt on, mida õppida.

30. septembril käis 5. klass koos klassijuhataja Tiina Niidiga jalgrattamatkal August Mälgu radadel, et tähistada meie kooli kõige kuulsama direktori 120. sünniaastapäeva. Alustati  koolimaja juurest ja vahepeatustega Leedris ning Kabeli väljal, jõuti Koovi külla Vähiku tallu. Kipi rannas mere ääres võeti ette isegi  väike näitemäng. Tehti fotosid ja õpetaja Kristina Tiitsoni kunstitunnis maalitakse oma emotsioonid lõuendile. Ka õpetaja Anneli Saarela kirjanduse tundides võetakse matkal nähtu-kuuldu kokku.

Õpetaja Pille Vatsfeldi tundides loeti Mälgu teostest katkendeid, leiti värvikaid väljendeid ja sisutihedaid elupilte. Meenutati suvist näitemängu Vikil Mihkli talumuuseumis. „Õitsev meri” on emotsionaalne ja elulähedane rannaelu kirjeldav romaan, mis ikka ja jälle on ka lavalaudadel näidenditeks ainest andnud. Õpetaja Reet Laht viis õpilased raamatute keskele Lümanda raamatukokku. Kooli ja raamatukogu vahel on ikka tihe koostöö olnud. Nüüd rääkis juhataja Urve Vakker Mälgu loomingust, vaadati slaide merest ja merekirjanikust. Tutvuti kirjaniku loominguga ja  loeti raamatutest katkendeid. Järellainetusena toimuvad ka väiksed viktoriinid, ikka teadmiste ja teadmise kinnitamiseks omakandi suurmehest.

Mälestuste mälestused on talletatud, kuid tänasel päeval elab Lümandas Mälgu kaasaegne

Kevadel 100-aastseks saanud Rosilde Meierile oli August Mälk klassijuhatajaks. Õpetaja Sander Viira vanavanaema meenutas, et Mälk oli nende ajal kooli– ja klassijuhataja, andis ka eesti keelt. Tunnid olid huvitavad. Kui Mälk koridoris ilmus või liikus, olid kõik krips ja kraps, ta oli autoriteet, kõigi poolt väga austatud. Piisas pilgust.

Kui Mälk 10. oktoobril 1925. a Lümandasse tuli, olevat ta endalt küsinud: ”Kas ma tegin õieti? Kas ma tegin õieti?”

Täna ütleksime Sulle, August: ”Kindlasti tegid, oled jätnud kustumatu ja sügava jälje meie kooli tegemistesse ja siinse rahva mälestustesse.” See omal ajal Vene riigi auks ja kasuks ehitatud koolihoone sai kümneks aastaks noorele, energilisele ja elu parimais aastais mehele elu- ja töökohaks. Ei enne ega pärast pole Augustil olnud nii “tihendatud ja täiekäiguga” teostust kui just neil Lümanda aastail.

Õpetaja Urve Vakker