Direktori ja vallavanema vastuvõtt

31. mail toimus kooli direktori ja vallavanema pidulik vastuvõtt, kuhu olid kutsutud tublimatest tublimad õpilased koos oma vanematega. Õhtu juhatas sisse 5. klassi väike kontsert koos Karl-Alder Kuivjõe ja Lisett Nurja loetud vahetekstidega. Kooli direktor Liia Raun pidas kõne, mis andis hea ülevaate lõppeva kooliaasta õnnestumistest ja saavutustest ning innustas ka tulevikus heade tulemuste nimel tööd tegema. Ka vallavanem Jaanika Vakkeri kõne väljendas tänu tehtu eest.

Õpilasi tunnustati heade tulemuste eest erinevatel võistlustel, konkurssidel ja olümpiaadidel ning nende vanemaid tublide laste kasvatamise ja kooli toetamise eest. Õpetajatest tõsteti esile Külli Lindaud pärandkultuuri ja saarluse edendamise eest ning õpetaja Urve Vakkerit õpilaste väga hea ettevalmistamise eest spordivõistlusteks ja olümpiaadideks.

Sel õhtul kuulutati välja ka Eduard Treirati stipendiumi saajad –

Aleks Teller (7. kl) ja

Laura-Maria Jõgi (6. kl).

Kooli hoolekogu kuulutas välja aasta tegijad:

aasta õppija – Kertu Tuuling (9.kl),

mitmekülgseim õpilane –

Hardo Niit (9.kl),

hinnatuim kaaslane –

Helena Lindau (9.kl).