EAÜS-i juubeliüritus

EAÜS-i juubeliüritus

Eesti Ajaloo ja Ühiskonnaõpetajate Selts loodi 1. novembril 1993. aastal ehk 25 aastat tagasi. Üle 150 õpetaja üle vabariigi osalesid 10. novembril Niguliste kirikus ja muuseumis Vabamus loengutel ja ekskursioonidel. Õhtune juubeliüritus toimus Tallinna Reaalkoolis. Pidulikul õhtusöögil meenutati seltsi algusaegu, vaadati pilte läbi 25 tegevusaja, tänati tegijaid-aktiviste. Selts sai juurde kuus auliiget väärikate õppejõudude ja tegutsejate näol. Tublisid inimesi, kes on olnud aktiivsed oma maakonnas ja kaasa aidanud seltsi tegevusele, autasustati tänumärgiga. Tänumärgiga õnnitleti Ivo ja Eda Maripuud ning Lümanda Põhikooli õpetajat, kes on osalenud kõigil suvepäevadel (25 aastat) ja keda kutsutakse seltsi hingeks – meie õpetaja Urve Vakkerit. Palju õnne!