Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi õppepäev

Õpetaja Urve Vakker osales 19. märtsil 2014 Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi õppepäeval-aastakoosolekul Tartus. Anti põhjalik ülevaade 2013. a töödest-tegemistest, tänati tegijaid, toimusid valimised. Loengutega esinesid Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson ja Tartu Ülikooli sotsiaalse kommunikatsiooni emeriitprofessor Marju Lauristin. Mõlema loengud keskendusid Venemaa ja Ukraina suhetele erinevate vaatenurkade alt. Marju Lauristin tutvustas ka rahvastiku ja rahvussuhteid Eestis. Toimus ka raamatu “Kakskümmend aastat  Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi” esitlus.  Autoreid tänati ja anti üle ka raamatud. Õpetaja Vakkerilt ilmus kogumikus kaks artiklit ja ta sai ka austava nimetuse “seltsi hing” koos 10 aktiivse isikuga seltsi liikmete hulgas.
Samal ajal kui õpetajad koosolekul olid, lahendasid üle vabariigi tublimad ajalootundjad olümpiaadiülesandeid.

Õp Urve Vakker