Eesti Koolispordi Liit 25

Eesti Koolispordi Liit 25

Eesti koolilaste spordielu ja -võistlusi korraldati spordiühing Noorus kaudu. 1989. a arutasid spordifunktsionärid tekkinud uut poliitilist olukorda ja novembris 25 aastat tagasi registreeriti uus noorte spordiühendus Eesti Koolispordi Liit. Organisatsiooni egiidi all toimuvad üle vabariigi palju spordivõistlusi ja -üritusi. Tallinnas Inglise kolledžis toimus pidulik juubelikonverents 20. novembril. Olid tõsised loengud olnust ja tulevastest koolispordi suundumustest, arutati spordi olemuse ja vajalikkuse üle, toimus tunnustuste üle andmine. Maakondadest olid kohal kolmeliikmelised delegatsioonid. Saare mk esinduse hulgas viibis ka Lümanda PK kehalise kasvatuse õpetaja Urve Vakker.

Õp Urve Vakker