Eesti Vabariigi 97. aastapäeva tähistamine

Eesti Vabariigi 97. aastapäeva tähistamine

Esmaspäeval, 23. veebruaril tähistas koolipere lähenevat EV 97. sünnipäeva piduliku aktusega. Traditsiooniliselt algas aktus Eesti Vabariigi hümniga. Isamaalise kõne pidas meie külaline Piret Paomees, kes on Saaremaa maleva Naiskodukaitse instruktor. Lümanda kodutütarde rühma juhendaja õpetaja Tiina Niit tegi väikese kokkuvõtte  rühma tegevusest. Kodutütred esitasid isamaalise luulepõimiku ja laulsid kodutütarde hümni. Seejärel tegi iga klassikollektiiv isamaale muusikalise kingituse laulu näol. Muusikaõpetaja Karin Pulk oli kõigile selgeks õpetanud jõukohase laulu. Aktuse lõpetasid direktor Liia Rauna tänusõnad, kätlemistseremoonia ja seejärel suunduti üheskoos pidulikule lõunasöögile. Seekord oli meie pidulaua kaunilt katnud ja maitsva tordi valmistanud kokandusringi liikmed. Nende abilisteks-juhendajaks Andi Kuivjõgi, Triin Malm, Kati Lindau. Aitäh kõigile pidulistele!

Huvijuht Reet Laht