Eesti Vabariigi 98. aastapäev

Eesti Vabariigi 98. aastapäev

Esmaspäeval, 22. veebruaril tähistas koolipere Eesti Vabariigi 98. sünnipäeva piduliku aktusega. Aktus algas traditsiooniliselt EV hümniga ja saime laulda ka oma kooli laulu. Seejärel pidas Lääne-Saare vallavolikogu esimees Urmas Lehtsalu saalisviibijatele isamaalise kõne. Õpetaja Tiina Niit, kes on meie kodutütarde rühma juht, võttis vastu 6 uut kodutütart. Maakonna kodutütarde noorteinstruktor Ingrid Paiste andis Tiina Niidile tehtud töö eest üle tänukirja. Samuti sai sõna noorte kotkaste juhendaja Jaen Teär, kes tänas oma tublisid noorkotkaid.
Aktuse teises pooles saime nautida mereteemalist kontserti, kus kuulsime toredaid lugusid maalt ja merelt nii proosas kui ka muusikas. Kontserdi lõppedes toimus traditsiooniline kätlemistseremoonia koolidirektor Liia Rauna ja volikogu esimehe Urmas Lehtsaluga.
Kogu aktuse oli tervikuks seadnud õpetaja Kairit Kiisla ning kava juhtisid Karl Markus Kallas ning Karl-Alder Kuivjõgi. Aitäh kõigile tegijatele!
Kolmapäeval, 24. veebruaril toimus Lümanda kultuurimajas EV 98. aastapäevale pühendatud pidulik kontsert, kus esinesid ka meie kooli mudilaskoor kahe lauluga ning algklasside rahvatantsurühm ühe tantsuga. Kontserdi lõppedes pakuti peolistele maitsvat torti.

Huvijuht Reet Laht