Etlejate konkurss 2014

Teisipäeval, 7. jaanuaril 2014 toimus kooli 118. sünnipäevale pühendatud  etlejate konkurss. Luuletuste lugemises võtsid mõõtu noorem, keskmine ja vanem vanuseaste. Neid hindas kooli vilistlastest koosnev zürii koosseisus Liis Sepp, Helena Kuivjõgi ja Hardo Niit. Kõik liikmed  on ka ise meie kooli maakondlikel etlejate konkurssidel esindanud ja preemiad saanud.

Nooremas vanuseastmes, kus teemaks olid naljaluuletused, jagati välja järgmised preemiad: eripreemiad – Richard Valge ja Liisu Lilles; 1. koht – Karl Markus Kallas, 2. koht – Kerli Malm, 3. koht – Adeele Enn.

Keskmises vanuseastmesoli teemaks kooliluuletused ja jagati välja 2 eripreemiat – Sanna-Reesi Hoogand ja Iris Piirsalu; 1. koht – Martin Trumann, 2. koht – Liise Lindau.

Vanemas vanuseastmes, kus teemadeks oli isamaa- või armastusluule, jagati välja 3 eripreemiat – Kairi Rakaselg, Karl-Alder Kuivjõgi ja Daniel Lüüding. 1. koht – Marie-Elis Kuivjõgi, 2. koht – Lisett Nurja, 3. koht – Anti Väli.