Foto jutustab ajalugu

Foto jutustab ajalugu

Sel õppeaastal toimus teistkordselt MTÜ Lümanda Muuseumi korraldusel väike fotode esitamise konkurss. Osalesid õpilased 5.-9. klassidest. Konkursi “Foto jutustab” teemaks oli “Sündmus minu (meie) pere elus”. Oli talgupilte, fotosid laulupidudel osalemisest, küla kokkutulekutest, samuti sündmustest peres: jõulud, kokkusaamised sugulastega jpm. 7. märtsil hindasid töid seltsi liikmed ja autasustamine toimus veerandi viimasel päeval 16. märtsil. Esikoha saavutas 9. kl. õpilane Karl-Alder Kuivjõgi “Meie pere autod”, hästi vormistatud, selgitava teksti ja oma poolse hinnanguga. Lisett Nurja töös hinnati põhjalikku teksti ja rikkaliku pildimaterjali heinatööst Leedri külas. Korralikult vormistatud, emotsionaalselt esitatud enne ja nüüd stiilis, olid kolm võrdset tööd: Diane Lüüding 8.kl. (Talgud Kipi-Koovi külas), David Lüüding 8.kl. (Paadiehitus Paljassaares) ja Kristin Himmist 9. kl. (Fotod 30 aastat meie peres). Oma klassi parimad veel Eva Ratas 7. kl. (Jõulud meie peres), Liise Lindau 6. kl. (Mina ja laulupidu) ja Victoria Vihman 5. kl. (Viidu küla I kokkutulek). Järgmise aasta teemaks pakkusid muuseumi koosolekust osavõtjad “sugupuu uurimist”.

Korraldajate nimel MTÜ Lümanda Muuseumi juht Urve Vakker