Hea kooli rajaleidja 2015

Hea kooli rajaleidja 2015

10. detsembril 2015 andis TÜ eetikakeskus Tartus toimunud väärtuskasvatuse konverentsil Lümanda Põhikoolile üle „Hea kooli rajaleidja 2015“ tiitli. Konkursi “Hea kool” eesmärk on tunnustada koolide tööd nendes valdkondades, mis on seni vähe tähelepanu saanud, kuid on ometi väga olulised: õpilaste erinevate annete ja võimete parim võimalik väljaarendamine, õpilaste sotsiaalsete oskuste ja väärtushoiakute kujundamine, õpivalmiduse tagamine kogu elukaare jooksul, koolimeeldivus, füüsilise ja vaimse turvalisuse tagamine, tervislike eluviiside kujundamine.

Suur tänu kogu kooliperele!