Head tulemused emakeeles ja kirjanduses

9. veebruaril emakeeleolümpiaadi piirkonnavoorus saavutas 8. klassi õpilane Kairi Rakaselg 22 osaleja hulgas 1. koha.

Olümpiaadi teemaks oli “Õigekeelsus keelemaastikul, meedias ja mujal”. Ülesannetega mõõdeti õpilaste oskust teha vahet ladusa ja selge normikohase kirjakeele ning kohmaka, vigase keelekasutuse vahel, leida õigekirjavigu, panna tähele õigekirja osa eri tüüpi tekstides ning oskust põhjendada, miks mingit tüüpi tekstis on õigekirjal oluline roll.

Kairi osales väga edukalt ka üleriigilisel eesti kirjanduse olümpiaadil, kus tänavuseks üldteemaks oli “Naised kirjanduses”. Teemavaliku kaudu püüti ühelt poolt esile tuua naiskirjanikke ja nende loomingut, teiselt poolt vaadelda naisteema käsitlemist meesautorite teostes. Olümpiaadi eelvoorus osalenud 69 õpilast kirjutasid mahuka arutleva kirjandi, milles tuli omi mõtteid seostada ilukirjanduslike noorteraamatutega. Kairi kirjand teemal “Poiste mõtte- ja tundemaailm” kuulus kümne parima töö hulka. 1.-2. märtsil osales ta Tartu Ülikoolis toimunud olümpiaadi lõppvoorus, kus ta saavutas väga hinnatava 6. koha. Innustavad sõnad kirjanduse professoritelt ja teaduritelt ning kohtumine luuletaja ja proosakirjanik Kristiina Ehiniga andsid noortele kirjandussõpradele uusi kasulikke kogemusi heade mõtete linnast Tartust. Kairit juhendas õpetaja Liia Raun.

Scroll to Top