II trimestri lõpetamine ja EV 104. aastapäev

II trimestri lõpetamine ja EV 104. aastapäev

23. veebruaril toimus koolis II trimestri lõpetamine ja EV 104. aastapäevale pühendatud pidulik aktus. Koolipäev algas kogunemisega, kus parimad õppijad ja tublid tegijad said direktori poolt tunnustatud suure hulga šokolaadidega. Seejärel suunduti klassijuhatajatundidesse, kus 5.-7. klass kohtus kooli vilistlastega ja 8.-9. klass riigikontrolör Janar Holmiga. 1.-4. klass toimetas oma majas erinevaid tegevusi läbi viies.
Päeva teine pool kuulus EV 104. sünnipäeva tähistamisele. Pidulikul aktusel lauldi Eesti Vabariigi hümni ja kooli laulu. Külaline riigikontrolör Janar Holm rääkis vabaduse ja isamaa olulisusest praeguses keerulises olukorras maailma poliitikas. Meeleoluka kontserdi andsid Linda Maastik klaveril, 1. klassi laululapsed, mudilaskoor ja 6. klassi tüdrukud oma kauni isamaalise luule- ja laulupõimikuga. Aktus lõppes traditsioonilise kätlemisega. Koolipäevale pani ilusa punkti ühine pidulik lõunasöök.
Aitäh kõigile tegijatele ja külalistele! Kosutavat koolivaheaega!

Huvijuht Reet Laht