Keeleteadushuvilised osalesid lingvistikaolümpiaadil

Keeleteadushuvilised osalesid lingvistikaolümpiaadil

29. novembril 2023. a toimus Saaremaa Gümnaasiumis piirkondlik lingvistikaolümpiaad. Ülesannete lahendamise käigus tuli süveneda erinevate keelte hääldus- ja stenograafiaerisustesse, võrrelda eesti ja inuinnaqtuni ning eesti ja purepetša keelt, kirjutada nanai keeles numbreid. Olümpiaad toimus ühes vanuseastmes (9.-12. klass), kuid osaleda oli võimalik ka 7.-8. klasside õpilastel.

  Meie koolist osalesid järgmised õpilased:
  Arthur Raun 7. klassist,
  Mia Maastik, Liisa Laane, Tõnis Reitalu 8. klassist,
  Sander Kallas 9. klassist.

  Parimad kohad saavutasid Sander Kallas (9.-10. koht) ning Liisa Laane (11. koht).

  Kokku osales piirkondlikul olümpiaadil 21 õpilast neljast Saaremaa koolist (Kuressaare Hariduse Kool, Kuressaare Vanalinna Kooli, Saaremaa Gümnaasium ja Lümanda Põhikool).

  Kiitus kõigile tublidele nuputajatele!

  Katrina Tarkin
  eesti keele ja kirjanduse õpetaja